• Σχόλιο του χρήστη 'Μαρκος' | 23 Νοεμβρίου 2020, 19:31

    Το δικαίωμα στην ποσόστωση των τρίτεκνων και πολυτέκνων πρέπει οπωσδήποτε να μείνει ως έχει. Στην περίπτωση μάλιστα που πληρούν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα διορισμού πρέπει να καταλαμβάνουν τις θέσεις αυτές, ως ελάχιστη αναγνώριση της συνεισφοράς τους στη λύση του δημογραφικού από την πολιτεία.