• Σχόλιο του χρήστη 'Δημήτρης Στ.' | 23 Νοεμβρίου 2020, 20:02

    -Αύξηση της ποσόστωσης σε τρίτεκνους πολύτεκνους, λαμβάνοντας υπόψη την υπογεννητικότητα και την ανάγκη παροχής κινήτρων για αντιμετώπιση του δημογραφικού. -Μοριοδότηση της προϋπηρεσίας, δεν είναι δυνατόν να αγνοείται η εμπειρία ενός ανθρώπου, είναι το πιο σημαντικό εφόδιο για μια δουλειά ..