• Σχόλιο του χρήστη 'παπαθανασίου' | 23 Νοεμβρίου 2020, 20:59

    Η αξιολόγηση μπορεί ν αφορά μόνον σε γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο σπουδών/εργασίας. "Δοκιμασίες δεξιοτήτων κι εργασιακής αποτελεσματικότητας" αφορούν σε γενικές δεξιότητες, δεν έχουν επαρκή ευαισθησία ώστε να "προβλέψουν" πραγματικές διαφορές στην αποτελεσματικότητα μεταξύ υποψηφίων σε εξειδικευμένο αντικείμενο εργασίας (ΠΕ και ΤΕ). Σφάλμα η υιοθέτησή τους.