• Σχόλιο του χρήστη 'Γιώργος' | 24 Νοεμβρίου 2020, 14:02

    παρ.6 Το όριο ηλικίας για συμβασιούχους πρέπει να είναι το 67ο και όχι το 65ο εφόσον το γενικό όριο συνταξιοδότησης έχει πια οριστεί το 67ο. παρ.11 Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι υπάρχουν άτομα που δεν έχουν πρόσβαση στο Internet ή άτομα μεγάλης ηλικίας που δεν έχουν εξοικείωση με υπολογιστές. Άρα θα πρέπει να υπάρχει και ταχυδρομική δυνατότητα υποβολής αιτήσεων. παρ.12 γ. Τα τέκνα πολυτέκνων πρέπει να παίρνουν την προσαύξηση μορίων μέχρι μια ορισμένη ηλικία π.χ. τα 30 έτη. Δεν μπορεί κάποιος να είναι 50 και 60 και 65 ετών!!! και να παίρνει 200+ μόρια. θ. Ο βαθμός πτυχίου για ΠΕ,ΤΕ πρέπει να πολλαπλασιάζεται επί 20 ή και καθόλου. Πτυχία από διαφορετικά πανεπιστήμια και σε διαφορετικές χρονικές περιόδους δεν πρέπει να εξισώνονται. Δεν πρέπει να υπολογίζονται καθόλου δεύτεροι τίτλοι σπουδών, μεταπτυχιακά ή διδακτορικά όπως ακριβώς και στις περιπτώσεις της παραγράφου 3 του ιδίου άρθρου 35. Για παράδειγμα πως για μια θέση Γεωπόνου πρέπει να υπάρχει προσαύξηση από ένα πτυχίο ΤΕΙ Λογιστικής ή για μια θέση Μηχανικού προσαύξηση από ένα μεταπτυχιακό στην Ιστορία της Τέχνης!!! Μην ξεχνάμε ότι το Internet βρίθει από διαφημίσεις για αγορά μεταπτυχιακών. Δημιουργείται με τον υπολογισμό τους αθέμιτος ανταγωνισμός. Η εμπειρία πρέπει να υπολογίζεται έως τους 120 μήνες όπως ακριβώς στις περιπτώσεις της παραγράφου 3 του ιδίου άρθρου 35. Τέλος θα πρέπει να υπάρχει μια προσαύξηση σε άτομα άνω των 50 ετών τα οποία δεν έχουν ευκαιρίες στον ιδιωτικό τομέα και συνήθως δεν έχουν την οικονομική στήριξη των γονέων τους όπως συμβαίνει στις μικρότερες ηλικίες.