• Σχόλιο του χρήστη 'Γιώργος' | 24 Νοεμβρίου 2020, 20:53

    παρ.6 Το όριο ηλικίας για συμβασιούχους πρέπει να είναι το 67ο και όχι το 65ο εφόσον το όριο συνταξιοδότησης έχει οριστεί το 67ο έτος. παρ. 11 Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι υπάρχουν άτομα που δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο ή άτομα μεγάλης ηλικίας που δεν έχουν εξοικείωση με υπολογιστές. Άρα θα πρέπει να υπάρχει και ταχυδρομικός τρόπος υποβολής αιτήσεων. παρ.12 γ. Τα τέκνα πολυτέκνων πρέπει να παίρνουν την προσαύξηση μέχρι κάποια ηλικία π.χ. τα 30 έτη. Δεν μπορεί κάποιος να είναι 50 και 60 και 64!!! ετών και να παίρνει 200+ μόρια. Είναι τελείως άδικο! θ. Ο βαθμός πτυχίου για ΠΕ,ΤΕ πρέπει να πολλαπλασιάζεται το πολύ επί 20 ή και καθόλου. Πτυχία από διαφορετικά πανεπιστήμια και σε διαφορετικές χρονικές περιόδους δεν πρέπει να εξισώνονται. Δεν πρέπει να υπολογίζονται καθόλου δεύτεροι τίτλοι σπουδών, μεταπτυχιακά ή διδακτορικά όπως ακριβώς ισχύει για τις περιπτώσεις της παραγράφου 3 του ιδίου άρθρου 35. Για παράδειγμα πως για μια θέση συμβασιούχου Γεωπόνου πρέπει να υπάρχει προσαύξηση από ένα πτυχίο ΤΕΙ Λογιστικής! ή για μια θέση συμβασιούχου Μηχανικού προσαύξηση από ένα μεταπτυχιακό στην Ιστορία της Τέχνης! Μην ξεχνάμε ότι το Internet βρίθει από διαφημίσεις για αγορά μεταπτυχιακών. Η εμπειρία πρέπει να υπολογίζεται έως τους 120 μήνες όπως στις περιπτώσεις της παραγράφου 3 του ιδίου άρθρου. Τέλος θα πρέπει να υπάρχει μια προσαύξηση στα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας (άνω των 50) τα οποία δεν έχουν ευκαιρίες στον ιδιωτικό τομέα και συνήθως δεν έχουν την οικονομική στήριξη των γονέων τους όπως οι μικρότερες ηλικίες.