• Σχόλιο του χρήστη 'Γρηγόριος Κυριακού' | 25 Νοεμβρίου 2020, 09:51

    Στην παράγραφο 3 καλό είναι να προστεθεί η υπάρχουσα πρόβλεψη περί δυνατότητας ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης σε περίπτωση παράτασης του προγράμματος.