• Σχόλιο του χρήστη 'ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ' | 25 Νοεμβρίου 2020, 16:57

    Στις Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) πάντα με περνάνε όλοι αυτοί που έχουν τα λεγόμενα « Κοινωνικά Κριτήρια » και συγκεκριμένα είναι: 1. Πολύτεκνοι από 50 μονάδες για κάθε τέκνο και δεν υπάρχει όριο. 2. Τέκνα Πολυτέκνων από 50 μονάδες για κάθε τέκνο και δεν υπάρχει όριο. 3. Τρίτεκνοι 120 μόρια. 4. Ανήλικα Τέκνα (30 μονάδες για κάθε από τα δύο πρώτα τέκνα και 50 μονάδες για το τρίτο), σύνολο 110 μόρια. 5. Γονέας Μονογονεϊκής Οικογένειας από 50 μονάδες για κάθε τέκνο και δεν υπάρχει όριο. 6. Τέκνο Μονογονεϊκής Οικογένειας από 50 μονάδες για κάθε τέκνο και δεν υπάρχει όριο. 7. Άτομο με Αναπηρία με ποσοστό τουλάχιστον 50% (πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή του «3»), σύνολο 300 μόρια. 8. Αναπηρία Συγγενή (πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή του «2»), σύνολο 200 μόρια. Θα μπορούσε να γίνει κάποια αναπροσαρμογή των μορίων και τον ορίων με τα «Κοινωνικά Κριτήρια» για να είναι πιο δίκαιο για όλους? π.χ. Οι πολυτεκνοι να μην παίρνουν τα μορια και τον γονιών τους και των δικών τους και εχουν διπλάσια μόρια σε σχέση με άλλους πολύτεκνους. Αλλά από την στιγμή που έκαναν την δική τους οικογένεια να παίρνουν μόνο τα δικά τους μόρια. Επίσης τα μόρια πολυτεκνίας ανα παιδί να μην είναι 50 μόρια αλλά 5 ή 10 μόρια. Γιατι κάποιος που έχει 4 παιδιά ξεπερνάει έναν άλλον που έβγαλε μια δεύτερη σχολή. Επίσης πολλοί πολύτεκνοι εργάζονται οι γονεις και τα παιδια σε «όλο» το Δημόσιο π.χ. ένας στην ΕΥΑΘ, ένας στην ΔΕΗ, ένας στον ΟΤΕ, ένας στον ΟΣΕ, ένας στα ΕΛΤΑ, ένας στον Δήμο και πάει λέγοντας… Επομένως γιατι να παιρνουν στην οικογένεια τους σύνολο 40.000€ και 50.000€ όταν υπάρχουν οικογένειες που δεν έχουν ούτε 2.400€ ή 3.400€ τον χρόνο. Άμα θέλετε ας καταθέτουν το οικογενειακό εκκαθαριστικό (γονιών και παιδιών) τις εφορίας για να φαίνεται τι εισοδήματα έχει ο κάθε ένας αναλυτικά και να μοριοδοτείται ανάλογα από το δηλωθέν εισόδημα. Παράδειγμα 0-2.400€ οικογενιακό εισόδημα 200 μόρια, από 2.400-4.800€ 100 μόρια, από 4.800 έως 6.400€ 50 μόρια και 6.400€ και άνω 0 μόρια. Επίσης οι Άνεργοι γιατι να μοριοδοτούνται μόνο για τους 12 μήνες και να μην μοριοδοτούνται για 24 μήνες ανεργίας ή ακόμη και για 36 μήνες ανεργίας. Δώστε τους από τον πρώτο μήνα ανεργίας και για κάθε μήνα 50 μόρια εώς και τους 24 μήνες, σύνολο 1.200 μόρια. Επίσης η Εμπειρία Εργασίας να μην αναγνωρίζεται μόνο μετα το πτυχίο ή δίπλωμα αλλά και πρίν. Γιατι μπορεί κάποιος να εργαζότανε από πρίν στην ίδια ειδικότητα και παράλληλα να σπούδαζε και μετα από 4-5 χρόνια που τελείωσε η σχολή του να πηρε το Πτυχίο του ή το Δίπλωμα του και να μην μοριοδοτείται η προυπηρεσία που είχε. Τέλος να αναγνωρίζονται και να μοριοδοτούνται τα δεύτερα πτυχία, διπλώματα, ξένες γλώσσες και η γνώση χρήσης του υπολογιστη και ότι άλλο υπάρχει.