• Σχόλιο του χρήστη 'ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ' | 27 Νοεμβρίου 2020, 22:12

    Με βάση και το σχόλιό μου στο προηγούμενο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' σύμφωνα με το οποίο η διαδικασία πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου πρέπει ν αλλάξει, προσθέτω ότι θα μπορούσε το ΑΣΕΠ να παρέχει λογισμικό (Software As A Service-SAAS) στο οποίο οι φορείς να καταχωρούν τα προσόντα των υποψηφίων και να βγαίνουν αυτόματα οι Πίνακες Κατάταξης. Με αυτόν τον τρόπο θα γίνεται σε σύντομο χρόνο η έκδοση των πινάκων κατάταξης/διοριστέων αλλά και θα αποφευχθούν λάθη στη σύνταξη των πινάκων αυτών από τους φορείς. Τέλος Θα πρέπει οι φορείς να υποχρεωθούν ρητά στην έγκαιρη αποστολή των πινάκων προς το ΑΣΕΠ, γιατί ίσως πολλές φορές να υπάρχουν εσκεμμένες καθυστερήσεις.