• Σχόλιο του χρήστη 'Σύλλογος Υπαλλήλων ΑΣΕΠ - ΣΥΑΣΕΠ' | 29 Νοεμβρίου 2020, 15:04

    Η διατήρηση της μοριοδότησης, η οποία με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου δεν καταργείται, αποτελεί άλλο ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα έλλειψής καινοτομίας και εκσυγχρονισμού του θεσμικού πλαισίου των προσλήψεων στο δημόσιο τομέα.