• Σχόλιο του χρήστη 'Κομμενταρίδης Τρύφων' | 29 Νοεμβρίου 2020, 19:17

    Πρέπει να αναγραφεί ρητά ότι για τη συμμετοχή στους διαγωνισμούς ΠΕ είναι απαραίτητη η κατοχή Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών, για τους ΤΕ αντίστοιχα τίτλος από Τ.Ε.Ι. κ.λ.π.