• Σχόλιο του χρήστη 'ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΖΕΜΟΣ' | 30 Νοεμβρίου 2020, 16:53

    Για το ποιες θα είναι οι περιπτώσεις εξαιρέσεων από τον γραπτό διαγωνισμό που θα προβλέπονται ειδικά στον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων (παρ. 1 εδ. β τελευταία περίπτωση), προτείνω να έχει έστω γνωμοδοτική αρμοδιότητα η Ολομέλεια του ΑΣΕΠ.