• Σχόλιο του χρήστη 'Δρ. Ανδρέας Γ. Κουτούπης' | 24 Φεβρουαρίου 2021, 21:38

    Ενώ η Γνώμη της Μονάδας είναι απαραίτητη οι επιλεγμένες βαθμολογίες παραπέμπουν σε ορολογία Ορκωτού και όχι Εσωτερικού Ελεγκτή. Είναι εκτός τόπου και χρόνου να αναφερόμαστε για αρνητική γνώμη σε εργασίες Εσωτερικού Ελέγχου ή για επιφυλάξεις. Θα πρέπει να υιοθετηθεί έκφραση γνώμης με διαβαθμίσεις και σχετική επεξήγηση ανά διαβάθμιση.