• Σχόλιο του χρήστη 'ΘΑΝΑΣΗΣ Λογοθετης' | 27 Φεβρουαρίου 2021, 23:34

    Το άρθρο κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση πλην όμως δεν αναφέρεται ο εποπτικός φορέας που θα διενεργεί την αξιολόγηση των εσωτερικών ελεγκτών. Φάκελοι αξιολόγησης με μέριμνα οιουδήποτε εποπτικού φορέα θα πρέπει να καταρτίζονται κατ' ελάχιστο σε ετήσια βάση αν επιθυμούμε στοιχειώδη αξιολόγηση των ΜΕΕ.