• Σχόλιο του χρήστη 'Vasileios (Bill) Kandris' | 1 Μαρτίου 2021, 01:58

    Δεν είναι απαραίτητη η σύνταξη και υποβολή έκθεσης για τα συμβουλευτικά έργα. 2410.C1 – Communication of the progress and results of consulting engagements will vary in form and content depending upon the nature of the engagement and the needs of the client.