Άρθρο 15 Στάδια έργων

Κάθε έργο που διενεργείται ή παρέχεται από τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου διαρθρώνεται σε στάδια ως εξής:
1. Διαβεβαιωτικό/ελεγκτικό: α) ανάθεση, β) σχεδιασμός, γ) διενέργεια, δ) σύνταξη προσωρινής έκθεσης, ε) οριστικοποίηση και υποβολή της έκθεσης.
2. Συμβουλευτικό: α) ανάθεση, β) σχεδιασμός, γ) διενέργεια, δ) σύνταξη και υποβολή της έκθεσης.

  • 4 Μαρτίου 2021, 09:21 | Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας – IIA Greece

    Να αναφερθεί και το follow up ως στάδιο. Επίσης δεν αναφέρεται πού υποβάλλονται οι εκθέσεις ελέγχου

  • 1 Μαρτίου 2021, 01:58 | Vasileios (Bill) Kandris

    Δεν είναι απαραίτητη η σύνταξη και υποβολή έκθεσης για τα συμβουλευτικά έργα.

    2410.C1 – Communication of the progress and results of consulting engagements will vary in form and content depending upon the nature of the engagement and the needs of the client.

  • Το άρθρο θεωρώ ότι είναι στην ορθή κατεύθυνση.