• Σχόλιο του χρήστη 'Κώστας Περρίκος' | 4 Μαρτίου 2021, 09:26

    Develop and implement a flexible annual audit plan using a risk-based methodology, considering any risks or control concerns identified by management; coordinating audit efforts while sharing information and expertise appropriately with the external auditor; and submitting that plan to the Executive Committee and then to the Audit Committee for review and approval. Είναι αυτονόητο ότι το πλάνο ΠΡΕΠΕΙ να είναι ευέλικτο και να αναπροσαρμόζεται εντός του έτους εφόσον κρίνεται απαραίτητο.