• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΑΦΕΤΖΗ ΜΑΡΙΑ' | 8 Μαρτίου 2021, 13:43

    ΧΑΙΡΕΤΕ Θα μπορούσε να υπάρξει επιτέλους πρόβλεψη κριτηρίων χορήγησης πιστοποιητικού διοικητικής επάρκειας που μέχρι σήμερα παραμένει ως νομοθετική πρωτοβουλία ; Μέχρι και σήμερα κατέχω οργανική θέση στη μονάδα όπου υπηρετώ , σύμφωνα με τον οργανισμό , στο οργανόγραμμα του εποπτικού φορέα που έχει αναρτήσει στη ηλεκτρονική εφαρμογή απογραφή- αξιολόγηση του υπουργείου εσωτερικών, εμφανίζεται ότι η θέση " δεν έχει ορισθεί " και δεν υπάρχει επίσης περίγραμμα θέσης. Επίσης από την εφαρμογή ΜΗΤΡΩΟ ανθρ δυναμικού του Υ. ΕΣ. δεν μπορούσε να εκτυπωθεί βεβαίωση μετακίνησης λόγου μη ύπαρξης κωδικού πρόσληψης Κατά τα λοιπά υπάρχει ενδιαφέρον σε πολλά αρθ π.χ. ( 23,24, 28,)