• Σχόλιο του χρήστη 'Γεώργιος Παπαδημητρίου' | 20 Μαΐου 2021, 20:23

    Άρθρο 15 παράγραφος 1 [..] υπό την προϋπόθεση ότι στους παραπάνω χώρους δεν διεξάγονται παραστάσεις, κάθε είδους, με τη συμμετοχή κάθε είδους ζώου και υπό την προυπόθεση ότι το ζώο μπορεί να ζήσει με τις κλιματικές συνθήκες της χώρας αλλά και ότι η ζωή σε αιχμαλωσία δεν επιδρά ιδιαίτερα αρνητικά στην ευζωία του.