• Σχόλιο του χρήστη 'Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός' | 16 Νοεμβρίου 2021, 14:35

    Ποια είναι τα ειδικά μητρώα ΜΚΟ που τηρούν φορείς της γενικής κυβέρνησης; Η διάτυπωση της διάταξης είναι αόριστη. Θα πρέπει να γίνει αναλυτική αναφορά στα μητρώα αυτά. Θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για ενσωμάτωση των στοιχείων του αρχείου τους (ακόμη και σε περίπτωση διαγραφής) στο Μητρώο ΟΚΟιΠ. Για τα φιλανθρωπικά σωματεία που θα εγγραφούν στο Ειδικό Μητρώο του άρθρου 7 και ως εκ τούτου θα εφαρμόζουν αυξημένα μέτρα διαφάνειας, είναι χρήσιμη η κατάργηση της υπαγωγής στο απαρχαιωμένο Ν.Δ. 1111/1972.