• Σχόλιο του χρήστη 'Γιατροί Χωρίς Σύνορα, Ελληνικό Τμήμα' | 19 Νοεμβρίου 2021, 16:05

    Σύμφωνα με την προτεινόμενη διάταξη, τα άλλα μητρώα των φορέων της Κεντρικής Κυβέρνησης μπορεί να καταργηθούν με κοινές αποφάσεις του υπουργού Εσωτερικών και του καθ΄ ύλη αρμόδιου Υπουργού. Γίνεται αντιληπτό ότι έρχεται σε σύγκρουση και με όσα αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση για την ύπαρξη πολλαπλών μητρώων και βάσεων δεδομένων για την ενιαία ρύθμιση της λειτουργίας των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Αν δεν υπάρξει σχετική τροποποίηση της διάταξης αυτής, θα οδηγηθούμε στη δημιουργία ενός ακόμα μητρώου με όλες τις γραφειοκρατικές και χρονοβόρες διαδικασίες που απαιτούνται.