• Σχόλιο του χρήστη 'Γιώργος' | 1 Μαρτίου 2022, 22:46

    Θεωρώ ότι, στις διατάξεις για την τακτοποίηση αυθαιρέτων, πρέπει να ρυθμιστεί και η περίπτωση κτισμάτων που τμήμα τους ανήκει σε όμορο γήπεδο, που ανήκει σε άλλον ιδιοκτήτη. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία ιδίως για τα εκτός σχεδίου. Είναι ζήτημα που έχει παρουσιαστεί σε πολλές περιπτώσεις. Αφορά κυρίως συγγενείς, όπως σύζυγοι κλπ. Π.χ. θα μπορούσε να γίνει με αίτηση και των δύο ιδιοκτητών και με συνένωση των δύο γηπέδων μετά την ολοκλήρωση της υπαγωγής. Άλλωστε, αυτό δεν έρχεται σε αντίθεση με την εκτός σχεδίου δόμηση, επειδή, πέραν του ότι η τακτοποίηση γίνεται κατά παρέκκλιση των όρων δόμησης, η συνένωση δεν μπορεί να εξασφαλίσει αρτιότητα αν κανένα από τα γήπεδα που θα συνενωθούν δεν ήταν άρτιο και οικοδομήσιμο, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 33 του Ν. 4759/2020.