• Σχόλιο του χρήστη 'ΜΑΝΟΣ' | 2 Μαρτίου 2022, 09:47

    Να προστεθεί: Μεταφορά υπαγωγής από το Ν.4178/13 στο Ν.4495/17 και αντίστροφα (από το Ν.4495/17 στο Ν.4178/13) να γίνεται ελεύθερα, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για πρώτη ή δεύτερη μεταφορά υπαγωγής». Γιά λόγους ισονομίας' Ετσι ΑΠΕΓΛΩΒΙΖΟΝΤΑΙ οι Μηχανικοί που έχουν αναλάβει τέτοιες υποθέσεις, αλλά κ διευκολύνονται και οι πολίτες (που για λόγους οικονομικής κρίσης και πανδημίας δεν μπόρεσαν να τακτοποιήσουν τα αυθαίρετα τους), Αλλά και η πολιτεία για την υλοποίηση ''του χάρτη των ακινήτων'' που έχει προγραμματίσει,αλλά και τα πολλαπλά έσοδα που θα έχει.