• Σχόλιο του χρήστη 'Χριστινα' | 2 Μαρτίου 2022, 20:21

    Μετά το προτελευταίο εδάφιο του άρθρου 44 να προστεθεί νέο εδάφιο ως εξής: «Μεταφορά υπαγωγής από το Ν.4178/13 στο Ν.4495/17 και αντίστροφα (από το Ν.4495/17 στο Ν.4178/13) γίνεται ελεύθερα, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για πρώτη ή δεύτερη μεταφορά υπαγωγής». Στην αρχή του άρθρου 44, αντί «Το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της περ. ια) …» να γραφεί «Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της περ. ια) …»