• Σχόλιο του χρήστη 'Ιωάννης Προδρόμου' | 3 Μαρτίου 2022, 21:07

    Μετά το προτελευταίο εδάφιο του άρθρου 44 να προστεθεί νέο εδάφιο ως εξής: «Οριστικές δηλώσεις υπαγωγής μπορούν να θεωρηθούν ανοικτές προκειμένου να γίνει μεταφορά υπαγωγής. Αυτή η μεταφορά υπαγωγής μπορεί να γίνεται από το Ν.4178/13 στο Ν.4495/17 και αντίστροφα (από το Ν.4495/17 στο Ν.4178/13), ανεξαρτήτως αν πρόκειται για πρώτη ή δεύτερη μεταφορά υπαγωγής».