• Σχόλιο του χρήστη 'Δημήτρης ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ' | 21 Μαΐου 2022, 12:20

    Η στοχοθεσία για να είναι αποτελεσματική θα πρέπει να πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις. Αρχικά θα πρέπει να υπάρχει ένα στρατηγικό πλάνο τουλάχιστον πενταετίας και αντίστοιχα ετήσια προγράμματα δράσης για κάθε οργανισμό. Μέσα σε αυτά αναφέρονται οι στόχοι μακροχρόνιοι και βραχυπρόθεσμοι με βάση επιστημονικούς δείκτες καθώς και τις δυνατότητες κάθε οργανισμού. Ένα σοβαρό πρόβλημα είναι ότι η προϊστάμενοι που βάζουν τους στόχους πολλές φορές δεν είναι εκπαιδευμένοι για το τι στόχους πρέπει να βάλουν, πώς να τους μετρήσουν και πώς να τους επιτύχουν. Άρα απαιτείται μία εκπαίδευση αξιολογητών, από το δήμαρχο έως και τον προϊστάμενο Αυτοτελούς γραφείου. Πολλές φορές η στοχοθεσία μπορεί να είναι μία άτυπη συμφωνία μεταξύ αξιολογητή και υφιστάμενου προκειμένου όλοι να καταφέρουν να πετύχουν τους στόχους και επομένως να μην υπάρχουν επιπτώσεις. Ως εκ τούτου δεν είναι αντικειμενικό σύστημα. Επίσης η προϊσταμένοι δεν πρέπει να είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνοι για τους υφιστάμενους διότι πολλές φορές υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες να συνεργαστείς και να πετύχεις αυτό που ζητάς από έναν υφιστάμενο. Τέλος, θεωρώ ότι η έκθεση σφυγμού ομάδας πρέπει να είναι ανώνυμη.