• Σχόλιο του χρήστη 'Ευστάθιος Κεφαλίδης' | 18 Νοεμβρίου 2009, 16:10

    Συμφωνώ με την ανάγκη διαφανούς λειτουργίας του κράτους σε όλα τα επίπεδα αλλά αυτό για να επιτευχθεί απαιτείται η αλλαγή νοοτροπίας των πολιτών της και των πολιτικών της και λιγότερο καθιέρωση καινούργιων νομικών πλαισίων. Οποιοδήποτε νόμος καθίσταται ανενεργός όταν δεν τον στηρίζει το σύνολο του πληθυσμού. (βλέπε οι νόμοι για το Κάπνισμα) Νομίζω οι συμβασιούχοι άλλα και οι εργαζόμενοι με stage αποτελούν ένα παράδειγμα ελλιπούς εφαρμογής νομοθετικών ρυθμίσεων -απορίας άξιο είναι πως ένας εργαζόμενος με stage κατείχε την θέση του περισσότερο από τον προβλεπόμενο χρόνο; . Σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε συμμετοχή στην παρατυπία των πολιτικών ,των δημόσιων λειτουργών αλλά και των πολιτών που αποδέχονται αυτές τις ‘’περίεργες ‘’ πρακτικές . Η λειτουργία του ΑΣΕΠ σε όλο το φάσμα των προσλήψεων, όπως προτείνεται, θα δημιουργήσει ακόμη μεγαλύτερη γραφειοκρατία την οποία για να την ξεπεράσει το σύστημα θα παρατυπήσει ή και ίσως παρανομήσει σε αρκετές των περιπτώσεων. Αυτό άλλωστε δεν έγινε με τους συμβασιούχους και με τους stage γιατί λοιπόν να μην γίνει ακόμη μια φορά με την δημιουργία μιας άλλης κατηγορίας απασχολουμένων που θα έχουν άλλο όνομα άλλα τα ίδια χαρακτηριστικά με τους παραπάνω ; Η δημιουργία κεντρικών φορέων έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις αρχές της Ενδογενούς ανάπτυξης που αποτελεί βασική προϋπόθεση της Πράσινης ανάπτυξης . Η αποτελεσματικότητα του ΑΣΕΠ με αυτή την μορφή ,είναι αμφίβολη διότι ο όγκος της εργασίας που θα έχει να διεκπεραιώσει σε συνάρτηση με τον χρόνο , είναι δυσανάλογα μεγάλος. Προτείνω στην αρχή κατάργηση επίμαχων νομοθεσιών που θα φέρουν κάποιες βελτιώσει στο σύστημα των προσλήψεων ,όπως αυτή της συνέντευξης ή την αλλαγή των μορίων και την ολοκλήρωση του συστήματος με την παραχώρηση της αρμοδιότητας σε περιφερικό επίπεδο με τον θεσμό του αιρετού περιφερειάρχη . Να δημιουργηθούν μικροί ΑΣΕΠ σε κάθε περιφέρεια που θα βρίσκονται κάτω από την αρμοδιότητα των περιφερειών. Κάποτε πρέπει να πάρουμε την ευθύνη διοίκησης των περιοχών μας.