• Σχόλιο του χρήστη 'Αικατερίνη Σύρκου, νομική σύμβουλος Δήμου Μεγαρέων' | 11 Φεβρουαρίου 2023, 16:43

    H δυνατότητα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής πρέπει να αναγράφεται στην ίδια την πράξη επιβολής.