• Σχόλιο του χρήστη 'ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΖΩΟΦΙΛΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ' | 13 Φεβρουαρίου 2023, 23:54

    Επισημαίνεται ότι στο άρθρο 7.7.5. του Κώδικα Υγείας των Χερσαίων Ζώων του ΟΙΕ προβλέπεται ότι κατά την ανάπτυξη του προγράμματος διαχείρισης και ελέγχου του πληθυσμού των αδεσπότων σκύλων, προτείνεται οι αρμόδιες αρχές να συστήσουν συμβουλευτική επιτροπή η οποία πρέπει να περιλαμβάνει κτηνιάτρους, ειδικούς στην οικολογία του σκύλου, ειδικούς στη συμπεριφορά του σκύλου, ειδικούς στις ζωοανθρωπονόσους και εκπροσώπους των ενδιαφερόμενων μερών (τοπικών αρχών, υπηρεσίες υγείας, υπηρεσίες περιβάλλοντος, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις): «Article 7.7.5. In the development of a dog population control programme it is recommended that the authorities establish an advisory group, which should include veterinarians, experts in dog ecology, dog behaviour and zoonotic diseases, and representatives of relevant stakeholders (local authorities, human health services/authorities, environmental control services/authorities, NGOs and the public). The main purpose of this advisory group would be to analyse and quantify the problem, identify the causes, obtain public opinion on dogs and propose the most effective approaches to use in the short and long term.». Η Σύνθεση της επιτροπής πλην του εκπροσώπου του Πανελληνίου Κτηνιατρικού Συλλόγου δεν πληροί τις απαιτήσεις του Κώδικα Υγείας των Χερσαίων Ζώων του ΟΙΕ και δεν διαθέτει τις απαιτούμενές γνώσεις ώστε να επιτελεί τον ρόλο της σύμφωνα με την παρ.3 του παρόντος άρθρου για παράδειγμα «…β) Την επιστημονική υποστήριξη των αρμοδίων αρχών για την εφαρμογή και τον έλεγχο της εφαρμογής της νομοθεσίας για την προστασία των ζώων συντροφιάς,..» Η πρόβλεψη για τον ορισμού ενός (1) προσώπου εγνωσμένου κύρους, το οποίο επιλέγεται από τον Υπουργό Εσωτερικών δεν βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια και αποσκοπεί στην τοποθέτηση ημέτερων και βολικών συνομιλητών της πολιτικής ηγεσίας. Η εκπροσώπηση και ο ρόλος των ΜΚΟ και των Δήμων πρέπει να είναι σύμφωνα με τις οδηγίες και όχι να κυριαρχούν στην ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ επιτροπή, γιατί απλά δεν είναι ειδικοί επιστήμονες και δεν μπορούν να ανταποκριθούν στον συμβουλευτικό τους ρόλο επαρκώς. Αντίθετα πρέπει να συμμετέχουν κατά πλειοψηφία οι ειδικοί επιστήμονες οι οποίοι καθορίζονται στον Κώδικα του ΟΙΕ με τις ειδικότητές τους. Η απουσία τεχνογνωσίας και εξειδίκευσης που χαρακτηρίζει την συμβουλευτική επιτροπή στη πλειοψηφία της, πλην της προαναφερθείσας ευδιάκριτης αδυναμίας να ανταποκριθεί στον συμβουλευτικό της ρόλο με επάρκεια, την καθιστά ευάλωτη στην ποδηγέτηση από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία. Υπό το φως των παραπάνω γίνεται σαφές ότι ο ολισθηρός δρόμος που ακολουθεί η Κυβέρνηση της μη εφαρμογής του Κώδικα Υγείας των Χερσαίων Ζώων του ΟΙΕ δεν υπηρετεί την προστασία των ζώων συντροφιάς. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΖΩΟΦΙΛΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΜ 864 Αρ. Διαταγής Αναγνώρισης 31/2019 Ειρηνοδικείο Ν. Ιωνίας Ηράκλειο Αττικής Φιλόθεης 43