• Σχόλιο του χρήστη 'Ιωάννα Βέργη, Νομική Σύμβουλος Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας' | 14 Φεβρουαρίου 2023, 12:02

    Να προβλεφθεί η μη απόδοση ποινικών ευθυνών κατά των Δημάρχων στις περιπτώσεις όπου πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 1, ήτοι οι προϋποθέσεις διαγραφής του διοικητικού προστίμου, καθώς και η αναστολή των ήδη εκκρεμών ποινικών διώξεων κατά των αιρετών μέχρι την έκδοση αποφάσεων επί των διοικητικών κυρώσεων και οριστικής παύσης της ποινικής δίωξης σε περίπτωση διαγραφής των προστίμων.