Διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας
Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο προεδρικού διατάγματος «Διαδικασία υποβολής και εξέτασης αιτημάτων διεθνούς προστασίας, χορήγησης και ανάκλησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας – προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 ‘σχετικά με κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)’»

Το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης θέτει σε διαβούλευση σχέδιο προεδρικού διατάγματος με τίτλο «Διαδικασία υποβολής και εξέτασης αιτημάτων διεθνούς προστασίας, χορήγησης και ανάκλησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας – προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 ‘σχετικά με κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)’» για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών και συγκεκριμένα από 20 Νοεμβρίου 2015 μέχρι 4 Δεκεμβρίου 2015, προκειμένου πολίτες και αρμόδιοι φορείς να συμμετάσχουν στη δημόσια διαβούλευση με την κατάθεση ουσιαστικών απόψεων και προτάσεων, ούτως ώστε να συνεισφέρουν στην περαιτέρω βελτίωση των προτεινόμενων ρυθμίσεων.Με το προτεινόμενο σχέδιο προεδρικού διατάγματος ενσωματώνεται στην ελληνική έννομη τάξη η Οδηγία 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 «σχετικά με κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» και ρυθμίζονται οι διαδικασίες υποβολής και εξέτασης αιτημάτων διεθνούς προστασίας, καθώς και αναγ [...]

Περισσότερα »
4 Δεκεμβρίου 2015, 14:0035 Σχολιάσιμα Άρθρα26 ΣχόλιαΠαρακολούθηση μέσω RSS