Τεχνικές Προδιαγραφές για Προμήθειες της Ελληνικής Αστυνομίας
Τεχνικές Προδιαγραφές για Προμήθειες της Ελληνικής Αστυνομίας

ΘΕΜΑ: «Τεχνικές Προδιαγραφές για την προμήθεια Αστυνομικών Αυτοκινήτων τύπου SUV, Αστυνομικών Αυτοκινήτων, Γερανοφόρων Φορτηγών και Ανατρεπόμενων Οχημάτων, Δίκυκλων Μοτοσικλετών, Αυτοκίνητων Οχημάτων Ειδικής Χρήσης, Επιβατικών Αυτοκινήτων (9) θέσεων, Ασυρμάτων Πομποδεκτών και Φορητών Ραντάρ Ελληνικής Αστυνομίας».Σας ενημερώνουμε ότι, η Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης/Κλάδος Οικονομικοτεχνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, θέτει σε Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση (www.opengov.gr) τις εν θέματι τεχνικές προδιαγραφές και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια της διαδικασίας και να γίνει ένας δημόσιος διάλογος μέσω της πλατφόρμας της Μονάδας Τεκμηρίωσης και Καινοτομιών (ΜΟΤΕΚ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) (www.opengov.gr).Η Υπηρεσία μας μέσω της διαβούλευσης καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να συμβάλει έτσι ώστε να βελτιωθούν τα άρθρα των σχετικών τεχνικών προδιαγραφών και προτίθεται να λάβει υπόψη της τα σχόλια των ενδιαφερομένων και να αναπροσαρμόσει το σχέδιο του σχετικού Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών εάν και εφόσον θεωρήσει ότι κάποια σχόλια ήταν ορθά [...]

Περισσότερα »
15 Φεβρουαρίου 2018, 12:008 Άρθρα0 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της χώρας
Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της χώρας

Αιτιολογική ΈκθεσηΣχέδιο ΝόμουΤο Υπουργείο Εσωτερικών θέτει σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο νόμου για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της χώρας. Με τη νομοθετική πρόταση επιχειρείται η ενίσχυση των νομικών αυτών προσώπων της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης και η θέσπιση νέων κανόνων λειτουργίας σε πλήρη εναρμόνιση με το κοινοτικό και συνταγματικό περιβαλλοντικό κεκτημένο και στοχεύοντας στην πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων, στη μείωση της παραγωγής και σε μία, εν γένει, περιβαλλοντικά ενδεδειγμένη, διαχείριση που θα καλύπτει το σύνολο της χώρας, και θα συμβάλει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων και στην προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος.Οι απόψεις και προτάσεις που θα υποβληθούν θα ληφθούν υπόψη για τη βελτίωση των προτεινόμενων ρυθμίσεων.Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη, 8 Φεβρουαρίου και ώρα 15:00.Σας ευχαριστούμε προκαταβολικά για τη συμμετοχή σας.Ο Υπουργός ΕσωτερικώνΠάνος Σκουρλέτης [...]

Περισσότερα »
8 Φεβρουαρίου 2018, 15:0021 Άρθρα98 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Τεχνικές Προδιαγραφές για την προμήθεια συσσωρευτών αυτοκινήτων, λεωφορείων, φορτηγών και δίκυκλων μοτοσικλετών οχημάτων Ελληνικής Αστυνομίας
Τεχνικές Προδιαγραφές για την προμήθεια συσσωρευτών αυτοκινήτων, λεωφορείων, φορτηγών και δίκυκλων μοτοσικλετών οχημάτων Ελληνικής Αστυνομίας

Σας ενημερώνουμε ότι, η Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης/Κλάδος Οικονομικοτεχνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, θέτει σε Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση (www.opengov.gr ) τις εν θέματι τεχνικές προδιαγραφές και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια της διαδικασίας και να γίνει ένας δημόσιος διάλογος μέσω της πλατφόρμας της Μονάδας Τεκμηρίωσης και Καινοτομιών (ΜΟΤΕΚ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) (www.opengov.gr).Η Υπηρεσία μας μέσω της διαβούλευσης καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να συμβάλει έτσι ώστε να βελτιωθούν τα άρθρα των σχετικών τεχνικών προδιαγραφών και προτίθεται να λάβει υπόψη της τα σχόλια των ενδιαφερομένων και να αναπροσαρμόσει το σχέδιο του σχετικού Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών εάν και εφόσον θεωρήσει ότι κάποια σχόλια ήταν ορθά και εποικοδομητικά.Η Διαβούλευση θα διαρκέσει από την 16/01/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00, μέχρι την 05/02/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.30, στην ιστοσελίδα www.opengov.gr.Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣΚωνσταντίνος ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣΑστυνομικός Διευθυντής [...]

Περισσότερα »
5 Φεβρουαρίου 2018, 13:302 Άρθρα0 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΠΤΗΣΕΩΝ (Advanced Passenger Information System- API)
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΠΤΗΣΕΩΝ (Advanced Passenger Information System- API)

Σας ενημερώνουμε ότι η Διεύθυνση Προστασίας Συνόρων/ Κλάδος Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων/ Α.Ε.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών θέτει σε Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση τις εν θέματι Τεχνικές Προδιαγραφές. Προκειμένου να διασφαλισθεί η διαφάνεια της διαδικασίας, η Υπηρεσία μας ζητά να γίνει ένας δημόσιος διάλογος μέσω της πλατφόρμας της Μονάδας Τεκμηρίωσης και Καινοτομιών του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) (www.opengov.gr).Η Υπηρεσία μας, μέσω της διαβούλευσης καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να συμβάλει έτσι ώστε να βελτιωθούν τα άρθρα των σχετικών τεχνικών προδιαγραφών. Η Υπηρεσία μας προτίθεται να λάβει υπόψη της τα σχόλια των ενδιαφερομένων και να αναπροσαρμόσει το σχέδιο των τεχνικών προδιαγραφών, εάν και εφόσον θεωρήσει ότι κάποια σχόλια ήταν ορθά και εποικοδομητικά.Η διαβούλευση θα ξεκινήσει από την 29/08/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00, στην ιστοσελίδα www.opengov.gr και θα λήξει στις 13/09/2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.30.Νέα ημερομηνία λήξης: 25/09/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.30 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣΜΑΛΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ [...]

Περισσότερα »
25 Σεπτεμβρίου 2017, 13:302 Άρθρα14 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Ενσωμάτωση νέων δυνατοτήτων στην εφαρμογή Γενικές Αναζητήσεις SCHENGEN 2ης γενιάς (Πληροφοριακό Σύστημα Schengen II-SISII)
Ενσωμάτωση νέων δυνατοτήτων στην εφαρμογή Γενικές Αναζητήσεις SCHENGEN 2ης γενιάς (Πληροφοριακό Σύστημα Schengen II-SISII)

Σας ενημερώνουμε ότι η Διεύθυνση Πληροφορικής του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας του Υπουργείου Εσωτερικών θέτει σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το «Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών Ενσωμάτωσης νέων δυνατοτήτων στην εφαρμογή ¨Γενικές Αναζητήσεις SCHENGEN 2ης γενιάς (Πληροφοριακό Σύστημα Schengen II-SISII)¨». Προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια της διαδικασίας, η Υπηρεσία μας ζητά να γίνει ένας δημόσιος διάλογος μέσω της πλατφόρμας της Μονάδας Τεκμηρίωσης και Καινοτομιών (ΜΟΤΕΚ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) (www.opengov.gr).Η Υπηρεσία μας, μέσω της διαβούλευσης, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να συμβάλει έτσι ώστε να βελτιωθούν τα άρθρα των σχετικών τεχνικών προδιαγραφών. Η Υπηρεσία προτίθεται να λάβει υπόψη της τα σχόλια των ενδιαφερομένων και να αναπροσαρμόσει το σχέδιο του σχετικού τεύχους τεχνικών προδιαγραφών εάν και εφόσον θεωρήσει ότι κάποια σχόλια ήταν ορθά και εποικοδομητικά.Η διαβούλευση θα ξεκινήσει από την ημερομηνία ανάρτησης στην ιστοσελίδα www.opengov.gr και θα λήξει στις 05/10/2017.Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΙωάννης ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣΑστυν. Υποδιευθυντής [...]

Περισσότερα »
5 Οκτωβρίου 2017, 15:001 Άρθρα0 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΠΤΗΣΕΩΝ (Advanced Passenger Information System- API)
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΠΤΗΣΕΩΝ (Advanced Passenger Information System- API)

Σας ενημερώνουμε ότι η Διεύθυνση Προστασίας Συνόρων/ Κλάδος Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων/ Α.Ε.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών θέτει σε Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση τις εν θέματι Τεχνικές Προδιαγραφές. Προκειμένου να διασφαλισθεί η διαφάνεια της διαδικασίας, η Υπηρεσία μας ζητά να γίνει ένας δημόσιος διάλογος μέσω της πλατφόρμας της Μονάδας Τεκμηρίωσης και Καινοτομιών του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) (www.opengov.gr).Η Υπηρεσία μας, μέσω της διαβούλευσης καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να συμβάλει έτσι ώστε να βελτιωθούν τα άρθρα των σχετικών τεχνικών προδιαγραφών. Η Υπηρεσία μας προτίθεται να λάβει υπόψη της τα σχόλια των ενδιαφερομένων και να αναπροσαρμόσει το σχέδιο των τεχνικών προδιαγραφών, εάν και εφόσον θεωρήσει ότι κάποια σχόλια ήταν ορθά και εποικοδομητικά.Η διαβούλευση θα ξεκινήσει από την 29/08/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00, στην ιστοσελίδα www.opengov.gr και θα λήξει στις 13/09/2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.30.Νέα ημερομηνία λήξης: 25/09/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.30 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣΜΑΛΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ [...]

Περισσότερα »
25 Σεπτεμβρίου 2017, 13:302 Άρθρα14 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Λήψη των απαραίτητων μέτρων συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του Κεφαλαίου 6 της Απόφασης 2008/615/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 23ης Ιουνίου 2008 σχετικά με την προστασία δεδομένων
Λήψη των απαραίτητων μέτρων συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του Κεφαλαίου 6 της Απόφασης 2008/615/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 23ης Ιουνίου 2008 σχετικά με την προστασία δεδομένων

 Η απόφαση 2008/615/ΔΕΥ (απόφαση Prüm) αποτελεί για τη Χώρα μας νομικώς δεσμευτική ενωσιακή πράξη που σκοπό έχει την αναβάθμιση της διασυνοριακής συνεργασίας σε θέματα αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας (πρώην τρίτος πυλώνας) και ιδίως την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρχών των κρατών μελών που είναι επιφορτισμένες με την πρόληψη και διερεύνηση αξιοποίνων πράξεων. Προς το σκοπό αυτό, περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών διαφόρου περιεχομένου (DNA, δακτυλικά αποτυπώματα, άδειες κυκλοφορίες οχημάτων, σημαντικά γεγονότα διασυνοριακής διάστασης κλπ). Επειδή, όπως είναι προφανές, οι πληροφορίες αυτές μπορεί να αποτελούν ταυτόχρονα και δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, το Κεφάλαιο 6 της ως άνω απόφασης περιέχει διατάξεις για την προστασία των δεδομένων αυτών. Παράλληλα, κατά ρητή επιταγή του άρθρου 25 παρ. 2 της απόφασης 2008/615/ΔΕΥ, η εν λόγω παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (δεδομένα Prüm) δεν μπορεί να γίνει προτού μεταφερθούν στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών οι διατάξεις του προαναφερόμενου Κεφαλαίου 6. Το παρόν σχέδιο νόμου αποτελεί εκπλήρωση αυτής της νομικής (ενωσιακής) υποχρέωσης.Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών (Τομέας Προστασίας του Πολ [...]

Περισσότερα »
11 Αυγούστου 2017, 09:0011 Άρθρα0 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Σύστημα Συλλογής, Ανάλυσης και Διαχείρισης Πληροφοριών Οικονομικού Εγκλήματος
Σύστημα Συλλογής, Ανάλυσης και Διαχείρισης Πληροφοριών Οικονομικού Εγκλήματος

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας του Υπουργείου Εσωτερικών, Υποστράτηγος Ανδρέας ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, θέτει από σήμερα σε Δημόσια Διαβούλευση (www.opengov.gr) το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών προμήθειας λογισμικού εφαρμογών και υλικοτεχνικού εξοπλισμού της Δράσης με Τίτλο «Σύστημα Συλλογής, Ανάλυσης και Διαχείρισης Πληροφοριών Οικονομικού Εγκλήματος» και καλεί κάθε κοινωνικό εταίρο και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει, καταθέτοντας τις προτάσεις του, προκειμένου να βελτιωθούν τα στοιχεία των υπόψη τεχνικών προδιαγραφών.Η Διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την 29 Μαΐου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00.-Ο-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣΑΝΔΡΕΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣΥποστράτηγος [...]

Περισσότερα »
29 Μαΐου 2017, 10:001 Άρθρα7 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Bελτίωση οχήματος με κατάλληλο εξοπλισμό για χειρισμό υποθέσεων οικονομικού εγκλήματος
Bελτίωση οχήματος με κατάλληλο εξοπλισμό για χειρισμό υποθέσεων οικονομικού εγκλήματος

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας του Υπουργείου Εσωτερικών, Υποστράτηγος Ανδρέας ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, θέτει από σήμερα σε Δημόσια Διαβούλευση (www.opengov.gr) το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών βελτίωσης οχήματος με κατάλληλο εξοπλισμό για χειρισμό υποθέσεων οικονομικού εγκλήματος της Δράσης με Τίτλο «Σύστημα Συλλογής, Ανάλυσης και Διαχείρισης Πληροφοριών Οικονομικού Εγκλήματος» και καλεί κάθε κοινωνικό εταίρο και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει, καταθέτοντας τις προτάσεις του, προκειμένου να βελτιωθούν τα στοιχεία των υπόψη τεχνικών προδιαγραφών.Η Διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την 29 Μαΐου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00. -Ο-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣΑΝΔΡΕΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣΥποστράτηγος [...]

Περισσότερα »
29 Μαΐου 2017, 10:001 Άρθρα2 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Τεχνικές Προδιαγραφές για την Προμήθεια απαραίτητου εξοπλισμού πληροφορικής και οικονομικής προσέγγισης κόστους προμήθειας για την μετεγκατάσταση του (Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α.)
Τεχνικές Προδιαγραφές για την Προμήθεια απαραίτητου εξοπλισμού πληροφορικής (υλικό και λογισμικό) και οικονομικής προσέγγισης κόστους προμήθειας για την μετεγκατάσταση του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Ελέγχου Συνόρων, Μετανάστευσης και Ασύλου (Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α.)

Σας ενημερώνουμε ότι η Διεύθυνση Πληροφορικής του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας του Υπουργείου Εσωτερικών θέτει σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το «Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών για την Προμήθεια απαραίτητου εξοπλισμού πληροφορικής (υλικό και λογισμικό) και οικονομικής προσέγγισης κόστους προμήθειας για την μετεγκατάσταση του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Ελέγχου Συνόρων, Μετανάστευσης και Ασύλου (Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α.)». Προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια της διαδικασίας, η Υπηρεσία μας ζητά να γίνει ένας δημόσιος διάλογος μέσω της πλατφόρμας της Μονάδας Τεκμηρίωσης και Καινοτομιών (ΜΟΤΕΚ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) (www.opengov.gr).Η Υπηρεσία μας, μέσω της διαβούλευσης, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να συμβάλει έτσι ώστε να βελτιωθούν τα άρθρα των σχετικών τεχνικών προδιαγραφών. Η Υπηρεσία προτίθεται να λάβει υπόψη της τα σχόλια των ενδιαφερομένων και να αναπροσαρμόσει το σχέδιο του σχετικού τεύχους τεχνικών προδιαγραφών εάν και εφόσον θεωρήσει ότι κάποια σχόλια ήταν ορθά και εποικοδομητικά.Η διαβούλευση θα ξεκινήσει από την ημερομηνία ανάρτησης στην ιστοσελίδα www.opengov.gr και θα λήξει στις 26/05/2017. Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΗΛΙΟ [...]

Περισσότερα »
26 Μαΐου 2017, 15:006 Άρθρα30 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Τεχνικές Προδιαγραφές έργου ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΕΠΑΦΗΣ (SINGLE POINT OF CONTACT – S.P.O.C)
Τεχνικές Προδιαγραφές έργου ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΕΠΑΦΗΣ (SINGLE POINT OF CONTACT – S.P.O.C)

Αθήνα, 02 Ιανουαρίου 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣΚΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣΠρόσκληση για Δημόσια ΔιαβούλευσηΘΕΜΑ: Τεχνικές Προδιαγραφές έργου «ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΕΠΑΦΗΣ (SINGLE POINT OF CONTACT – S.P.O.C)».Σας ενημερώνουμε ότι η Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας της Ελληνικής Αστυνομίας του Υπουργείου Εσωτερικών θέτει σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το «Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών για τη «Σύσταση Κέντρου Επιχειρήσεων ως Μοναδικού Σημείου Επαφής (Single Point Of Contact – S.P.O.C)». Προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια της διαδικασίας, η Υπηρεσία μας ζητά να γίνει ένας δημόσιος διάλογος μέσω της πλατφόρμας της Μονάδας Τεκμηρίωσης και Καινοτομιών (ΜΟΤΕΚ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) (www.opengov.gr).Η Υπηρεσία μας, μέσω της διαβούλευσης, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να συμβάλει έτσι ώστε να βελτιωθούν τα άρθρα των σχετικών τεχνικών προδιαγραφών. Η Υπηρεσία προτίθεται να λάβει υπόψη της τα σχόλια των ενδιαφερομένων και να αναπροσαρμόσει το Σχέδιο του σχετικού Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών, εάν και εφόσον θεωρήσει ότι κάποια από αυτ [...]

Περισσότερα »
14 Ιανουαρίου 2017, 13:001 Άρθρα74 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια γραφειακού εξοπλισμού στη δράση Μετεγκατάσταση και προμήθεια εξοπλισμού για το Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. (N.C.C.)
Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια γραφειακού εξοπλισμού στη δράση Μετεγκατάσταση και προμήθεια εξοπλισμού για το Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. (N.C.C.)

 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι ΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣΚΛΑΔΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΡΩΝΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΡΩΝΠ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 4 – 101 77 ΑΘΗΝΑΑθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2016 Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση Θέμα : «Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια γραφειακού εξοπλισμού για τη δράση “Μετεγκατάσταση και προμήθεια εξοπλισμού για το Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α (N.C.C.)”»Σας ενημερώνουμε ότι η Διεύθυνση Προστασίας Συνόρων/ Κλάδος Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας του Υπουργείου Εσωτερικών θέτει σε Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια γραφειακού εξοπλισμού, προκειμένου να διασφαλισθεί η διαφάνεια της διαδικασίας, η Υπηρεσία μας ζητά να γίνει ένας δημόσιος διάλογος μέσω της πλατφόρμας της Μονάδας Τεκμηρίωσης και Καινοτομιών του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Α.) (www.opengov.gr).Η Υπηρεσία μας, μέσω της διαβούλευσης καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να συμβάλει έτσι ώστε να βελτιωθούν τα άρθρα των σχετικών τεχνικών προδιαγραφών. Η Υπηρεσία μας προτίθεται να λάβει υπόψη της τα σχόλια των ενδιαφερομένων και να αναπροσαρμόσει το σχέδιο του τεχνικού τεύχους τε [...]

Περισσότερα »
16 Ιανουαρίου 2017, 12:0034 Άρθρα19 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια γραφειακού εξοπλισμού για τη δράση “Μεταστέγαση Κλάδου Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων /Α.Ε.Α.
Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια γραφειακού εξοπλισμού για τη δράση “Μεταστέγαση Κλάδου Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων /Α.Ε.Α.

 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι ΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣΚΛΑΔΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΡΩΝΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΡΩΝΠ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 4 – 101 77 ΑΘΗΝΑ Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2016   Πρόσκληση για Δημόσια ΔιαβούλευσηΘέμα : «Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια γραφειακού εξοπλισμού για τη δράση “Μεταστέγαση Κλάδου Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων /Α.Ε.Α.”»Σας ενημερώνουμε ότι η Διεύθυνση Προστασίας Συνόρων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης θέτει σε Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια γραφειακού εξοπλισμού, προκειμένου να διασφαλισθεί η διαφάνεια της διαδικασίας, η Υπηρεσία μας ζητά να γίνει ένας δημόσιος διάλογος μέσω της πλατφόρμας της Μονάδας Τεκμηρίωσης και Καινοτομιών του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Α.) (www.opengov.gr).Η Υπηρεσία μας, μέσω της διαβούλευσης καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να συμβάλει έτσι ώστε να βελτιωθούν τα άρθρα των σχετικών τεχνικών προδιαγραφών. Η Υπηρεσία μας προτίθεται να λάβει υπόψη της τα σχόλια των ενδιαφερομένων και να αναπροσαρμόσει το σχέδιο του τεχνικο [...]

Περισσότερα »
7 Νοεμβρίου 2016, 13:0032 Άρθρα16 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ

«Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (αναδιατύπωση, L180/96/29.6.2013)» [...]

Περισσότερα »
31 Οκτωβρίου 2016, 12:0022 Άρθρα47 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ο.Τ.Α., ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ο.Τ.Α., ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

O Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Παναγιώτης Κουρουμπλής, θέτει από σήμερα Παρασκευή 26 Αυγούστου 2016 και ώρα 10:00 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου «ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ο.Τ.Α., ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» και καλεί τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχουν καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου. Η δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 20:00, δεδομένου ότι έχει προηγηθεί εκτενής προδιαβούλευση (διάρκειας περίπου δύο μηνών) με όλους τους αρμόδιους κοινωνικούς εταίρους.O ΥπουργόςΕσωτερικών και Διοικητικής ΑνασυγκρότησηςΠαναγιώτης Κουρουμπλής [...]

Περισσότερα »
5 Σεπτεμβρίου 2016, 20:00144 Άρθρα870 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών Συστήματος Βάσεων Δεδομένων
Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών Συστήματος Βάσεων Δεδομένων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                             Αθήνα,  16 Αυγούστου 2016ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΠρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση ΘΕΜΑ: Τεχνικές Προδιαγραφές έργου «Συστήματος Βάσεων Δεδομένων.»            Σας ενημερώνουμε ότι η Διεύθυνση Πληροφορικής του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης θέτει σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση του «Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών Προμήθειας Συστήματος Βάσεων Δεδομένων». Προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια της διαδικασίας, η Υπηρεσία μας ζητά να γίνει ένας δημόσιος διάλογος μέσω της πλατφόρμας της Μονάδας Τεκμηρίωσης και Καινοτομιών (ΜΟΤΕΚ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) (www.opengov.gr).            Η Υπηρεσία μας μέσω της διαβούλευσης καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να συμβάλει έτσι ώστε να βελτιωθούν τα άρθρα των σχετικών τεχνικών προδιαγραφών. Η Υπηρεσία προτίθεται να λάβει υπόψη της τα σχόλια των ενδιαφερομένων και να αναπροσαρμόσει τ [...]

Περισσότερα »
29 Αυγούστου 2016, 14:0015 Άρθρα12 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Τεχνικές Προδιαγραφές ΚΕΠΙΧ
Σύσταση και Λειτουργία Κέντρου Επιχειρήσεων – Προμήθεια Εξειδικευμένου Λογισμικού Διασύνδεσης Βάσεων Δεδομένων και Ανάλυσης Πληροφοριών που αφορούν το Οργανωμένο Έγκλημα και την Τρομοκρατία

Σας ενημερώνουμε ότι η Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης θέτει σε Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση τις εν θέματι Τεχνικές Προδιαγραφές. Προκειμένου να διασφαλισθεί η διαφάνεια της διαδικασίας, η Υπηρεσία μας ζητά να γίνει ένας δημόσιος διάλογος μέσω της πλατφόρμας της Μονάδας Τεκμηρίωσης και Καινοτομιών του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) (www.opengov.gr).Η Υπηρεσία μας, μέσω της διαβούλευσης καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να συμβάλει έτσι ώστε να βελτιωθούν τα άρθρα των σχετικών τεχνικών προδιαγραφών. Η Υπηρεσία μας προτίθεται να λάβει υπόψη της τα σχόλια των ενδιαφερομένων και να αναπροσαρμόσει το σχέδιο των τεχνικών προδιαγραφών, εάν και εφόσον θεωρήσει ότι κάποια σχόλια ήταν ορθά και εποικοδομητικά.Υπεύθυνοι για το σχολιασμό της διαδικασίας της διαβούλευσης ορίζονται οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Υπηρεσίας μας: Αστυνόμος Α΄ ΠΑΡΘΕΝΗΣ Χρήστος τηλ.: 2106976972 Email: didap1@hellenicpolice.gr και Υπαστυνόμος Α΄ ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος τηλ: 2106476874 Email: osint.didap@hellenicpolice.gr. Η διαβούλευση θα ξεκινήσει από την 28/07/2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα [...]

Περισσότερα »
17 Αυγούστου 2016, 13:306 Άρθρα2 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Τεχνικές Προδιαγραφές - Κινητή Μονάδα Σάρωσης Οχημάτων, για τον εντοπισμό τυχόν κρυμμένων ατόμων
Τεχνικές Προδιαγραφές - Κινητή Μονάδα Σάρωσης Οχημάτων, για τον εντοπισμό τυχόν κρυμμένων ατόμων

  Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α                                                                                                              Αθήνα,  13 Ιουλίου 2016ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣΚΛΑΔΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΡΩΝΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΡΩΝΠ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 4 – 101 77 ΑΘΗΝΑΠρόσκληση για Δημόσια ΔιαβούλευσηΘέμα : «Τεχνικές προδιαγραφές “Κινητή Μονάδα Σάρωσης Οχημάτων για τον εντοπισμό τυχόν κρυμμένων ατόμων”»Σας ενημερώνουμε ότι η Διεύθυνση Προστασίας Συνόρων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, θέτει σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το «Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών κινητών μονάδων σάρωσης οχημάτων, για τον εντοπισμό τυχόν κρυμμένων ατόμων». Προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια της διαδικασίας, η Υπηρεσία μας ζητά να γίνει ένας δημόσιος διάλογος μέσω της πλατφόρμας της Μονάδας Τεκμηρίωσης και Καινοτομιών (ΜΟΤΕΚ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) (www.opengov.gr).Η Υπηρεσία μας, μέσω της διαβούλευσης, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να συμβάλει έτσι ώστε να βελτιωθούν τα άρθρα των σχετικών τεχνικών προδιαγραφών. Η [...]

Περισσότερα »
3 Αυγούστου 2016, 14:007 Άρθρα13 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Σχέδιο τεχνικών προδιαγραφών σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο για τη διενέργεια αναλύσεων μοριακής ταυτοποίησης με τη μέθοδο της γενετικής ανάλυσης σε αιτούντες διεθνή προστασία
Σχέδιο τεχνικών προδιαγραφών σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο για τη διενέργεια αναλύσεων μοριακής ταυτοποίησης με τη μέθοδο της γενετικής ανάλυσης σε αιτούντες διεθνή προστασία

To Τμήμα Διαχείρισης και Εφαρμογής Προγραμμάτων της Υπηρεσίας Ασύλου προκηρύσσει δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο (πρόχειρος διαγωνισμός) για τη διενέργεια αναλύσεων μοριακής ταυτοποίησης με τη μέθοδο της γενετικής ανάλυσης (τεστ dna) σε αιτούντες διεθνή προστασία. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών και από την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ασύλου www.asylo.gov.gr.Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα ανάρτησης της παρούσας, ενώ σε περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες προδιαγραφές για πέντε (5) επιπλέον ημέρες.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους μέχρι τις 15/7/2016 και ώρα 15.00 στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: v.kakosimou@asylo.gov.gr, προκειμένου να προετοιμαστούν οι τελικές τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού.Η Υπηρεσία Ασύλου δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας [...]

Περισσότερα »
15 Ιουλίου 2016, 14:591 Άρθρα1 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Οντολογία Κωδικοποιήσεων
Οντολογία Κωδικοποιήσεων

Το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης στο πλαίσιο της εκπόνησης της Εθνικής Στρατηγικής για την Κωδικοποίηση και Αναμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας προωθεί δράσεις Κωδικοποίησης Νομοθεσίας, το αποτέλεσμα των οποίων θα δημοσιευτεί σε μορφή ανοιχτών δεδομένων στη νέα Εθνική Πύλη για την Κωδικοποίηση και Αναμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας.Βασικό μέλημα είναι η άμεση και εύκολη πρόσβαση του πολίτη, της επιχείρησης και του νομικού κόσμου της χώρας στο σύνολο της ελληνικής κωδικοποιημένης νομοθεσίας. Στόχος είναι οι κωδικοποιήσεις να διατεθούν με πρότυπα που να επιτρέπουν την επαναχρησιμοποίηση των κωδικοποιημένων κειμένων για την παροχή επιπλέον υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας.Ταυτόχρονα επιδιώκεται ο εξορθολογισμός και η συστηματοποίηση της νομοπαραγωγικής διαδικασίας και της διαδικασίας παραγωγής κανονιστικών πράξεων με την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων καλής νομοθέτησης και των σύγχρονων εργαλείων που προσφέρουν οι τεχνολογίες πληροφορικής ώστε τα νέα νομοθετικά κείμενα να διαμορφώνονται με τρόπο που να διευκολύνει την κωδικοποίηση τους και την ένταξη τους σε ενιαία θεματικά σύνολα κανόνων και ρυθμίσεων. Με την αξιοποίηση των προτύπων αυτών οι πολίτε [...]

Περισσότερα »
15 Ιουλίου 2016, 13:594 Άρθρα19 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση
«Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση, κωλύματα επιλογής και υποχρεώσεις των προσώπων που στελεχώνουν τις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του Ν. 4369/2016 προς ενίσχυση της ακεραιότητας και προς πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις περί Δημόσιας Διοίκησης»

O Αναπληρωτής Υπουργός Χριστόφορος Βερναρδάκης θέτει από σήμερα, ΤΕΤΑΡΤΗ 6/7/2016 και ώρα 18:00, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση, κωλύματα επιλογής και υποχρεώσεις των προσώπων που στελεχώνουν τις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του Ν. 4369/2016 προς ενίσχυση της ακεραιότητας και προς πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις περί Δημόσιας Διοίκησης» και καλεί τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχουν καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την ΤΕΤΑΡΤΗ 13/7/2016 και ώρα 14:00.Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής ΑνασυγκρότησηςΧριστόφορος Βερναρδάκης [...]

Περισσότερα »
13 Ιουλίου 2016, 14:0036 Άρθρα946 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Προτεινόμενες δεσμεύσεις για τη διαμόρφωση του 3ου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ανοικτή Διακυβέρνηση (Open Government Partnership)
Προτεινόμενες δεσμεύσεις για τη διαμόρφωση του 3ου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ανοικτή Διακυβέρνηση (Open Government Partnership)

Οι αξίες και οι στόχοι της Ανοικτής Διακυβέρνησης αποτελούν προτεραιότητα που διαχρονικά διαπνέει τη στρατηγική όχι μόνο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης αλλά και της Ελληνικής Κυβέρνησης στο σύνολο της. Η ανοικτότητα, η συμμετοχικότητα και η λογοδοσία συνιστούν θεμελιώδεις αρχές οι οποίες αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο για τη χάραξη και άσκηση των εθνικών πολιτικών.  Αποκορύφωμα της σαφούς προσήλωσης στην υπεύθυνη ανοικτή διακυβέρνηση είναι η ενεργή και αδιάλειπτη συμμετοχή της χώρας στη διεθνή συνεργατική πρωτοβουλία του Open Government Partnership (OGP) και η υιοθέτηση των αξιών της, μέσω της κατάρτισης και εφαρμογής των Εθνικών Σχεδίων Δράσης για την ανοικτή διακυβέρνηση (http://www.opengovpartnership.org/countries/greece), την οποία συντονίζω ενεργά ως εκπρόσωπος της χώρας.Στην παρούσα φάση, ολοκληρώθηκε η εκπόνηση του αρχικού κειμένου του τρίτου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ανοικτή Διακυβέρνηση για την περίοδο 2016 (β΄εξάμηνο) – 2018 (α’ εξάμηνο), ακολουθώντας μία ανοικτή, καινοτομική διαδικασία για την ουσιαστική «συν-διαμόρφωση» του, μέσα από μία δομημένη συνεργατική διαδικασία διαβούλευσης ανάμεσα στους φορείς της δημόσιας διοίκησης και της Κοινων [...]

Περισσότερα »
11 Ιουλίου 2016, 08:5926 Άρθρα24 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Αναλογική Εκπροσώπηση των Πολιτικών Κομμάτων, Διεύρυνση του Δικαιώματος Εκλέγειν και άλλες Διατάξεις περί Εκλογής Βουλευτών
Αναλογική Εκπροσώπηση των Πολιτικών Κομμάτων, Διεύρυνση του Δικαιώματος Εκλέγειν και άλλες Διατάξεις περί Εκλογής Βουλευτών

O Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Παναγιώτης Κουρουμπλής, θέτει από σήμερα Παρασκευή 1 Ιουλίου 2016 και ώρα 15:00 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου «ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ, ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΚΛΕΓΕΙΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΕΚΛΟΓΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ» και καλεί τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχουν καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Δευτέρα 4 Ιουλίου 2016 και ώρα 20:00.O Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Παναγιώτης Κουρουμπλής [...]

Περισσότερα »
4 Ιουλίου 2016, 19:594 Άρθρα236 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Τεύχος τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια συστήματος επιθεώρησης – σάρωσης σώματος με ακτίνες x-rays
Τεύχος τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια συστήματος επιθεώρησης – σάρωσης σώματος με ακτίνες x-rays

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δημόσιας Ασφάλειας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Ταξίαρχος κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΜΠΟΥΛΑΣ, θέτει από σήμερα σε δημόσια διαβούλευση (www.opengov.gr) το «Τεύχος τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια συστήματος επιθεώρησης – σάρωσης σώματος με ακτίνες x-rays» και καλεί κάθε κοινωνικό εταίρο και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει, καταθέτοντας τις προτάσεις του, προκειμένου να βελτιωθούν τα στοιχεία των υπόψη τεχνικών προδιαγραφών. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την 30 Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΜΠΟΥΛΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ [...]

Περισσότερα »
30 Ιουνίου 2016, 13:597 Άρθρα12 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Σύσταση και οργάνωση νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων της χώρας
Σύσταση και οργάνωση νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων της χώρας

O Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Παναγιώτης Κουρουμπλής, θέτει από σήμερα Παρασκευή και ώρα 17:00 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου » Σύσταση και οργάνωση νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων της χώρας» και καλεί τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχουν καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή 6 Μαΐου και ώρα 14:00. Η διαβούλευση του σχεδίου νόμου  παρατείνεται και θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 18 Μαΐου και ώρα 17:00.Η διαβούλευση του σχεδίου νόμου  παρατείνεται εκ νέου και θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 15 Ιουνίου και ώρα 17:00.O ΥπουργόςΕσωτερικών και Διοικητικής ΑνασυγκρότησηςΠαναγιώτης Κουρουμπλής [...]

Περισσότερα »
15 Ιουνίου 2016, 16:5917 Άρθρα74 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Τεύχος τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια εξοπλισμού συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής
Τεύχος τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια εξοπλισμού συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής

      Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δημόσιας Ασφάλειας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Ταξίαρχος κ. Παναγιώτης ΚΟΥΜΠΟΥΛΑΣ, θέτει από σήμερα, σε δημόσια διαβούλευση (www.opengov.gr) το «Τεύχος τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια εξοπλισμού συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής» και καλεί κάθε κοινωνικό εταίρο και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει καταθέτοντας τις προτάσεις του, προκειμένου να βελτιωθούν τα άρθρα των τεχνικών προδιαγραφών.     Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την 24 Μαΐου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00΄.Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Παναγιώτης ΚΟΥΜΠΟΥΛΑΣΤαξίαρχος   [...]

Περισσότερα »
24 Μαΐου 2016, 15:001 Άρθρα0 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Οργάνωση και λειτουργία των χερσαίων συνοριακών σταθμών της χώρας
Οργάνωση και λειτουργία των χερσαίων συνοριακών σταθμών της χώρας

O Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Παναγιώτης Κουρουμπλής, θέτει από σήμερα Μ. Τρίτη και ώρα 18:00 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Οργάνωση και λειτουργία των χερσαίων συνοριακών σταθμών της χώρας» και καλεί τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχουν καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Τετάρτη 11 Μαΐου και ώρα 18:00.O ΥπουργόςΕσωτερικών και Διοικητικής ΑνασυγκρότησηςΠαναγιώτης Κουρουμπλής [...]

Περισσότερα »
11 Μαΐου 2016, 18:0016 Άρθρα16 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Καθιέρωση Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνοφωνίας και Ελληνικού Πολιτισμού
Καθιέρωση Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνοφωνίας και Ελληνικού Πολιτισμού

O Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Παναγιώτης Κουρουμπλής, θέτει από σήμερα Παρασκευή και ώρα 18:00 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Καθιέρωση Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνοφωνίας και Ελληνικού Πολιτισμού»  και καλεί τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχουν καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή 6 Μαΐου και ώρα 15:00.O ΥπουργόςΕσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Παναγιώτης Κουρουμπλής [...]

Περισσότερα »
6 Μαΐου 2016, 14:591 Άρθρα4 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Θέτουμε σήμερα σε δημόσια διαβούλευση την ετήσια έκθεση του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση των δεδομένων σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 12Γ του Ν. 4305/2014.Οι πολιτικές ανοιχτών δεδομένων, οι οποίες ενθαρρύνουν την ευρεία διαθεσιμότητα και την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα για προσωπικούς ή εμπορικούς σκοπούς, με ελάχιστους ή καθόλου νομικούς, τεχνικούς ή οικονομικούς περιορισμούς, και οι οποίες προωθούν την κυκλοφορία των πληροφοριών όχι μόνο για τους οικονομικούς φορείς αλλά και για το κοινό, μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ταχεία ανάπτυξη υπηρεσιών που βασίζονται σε νέους τρόπους συνδυασμού και χρησιμοποίησης αυτών των πληροφοριών και τόνωσης της οικονομικής ανάπτυξης. Το προσδοκώμενο ωφέλιμο αποτέλεσμα έγκειται στην ενίσχυση τόσο της διαφάνειας και της συμμετοχής, όσο και στην δημιουργία νέων ευκαιριών για φορείς της κοινωνίας των πολιτών και (νεοφυών) επιχειρήσεων, ώστε να παράσχουν υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, αξιοποιώντας τα δεδομένα που προσφέρονται ανοικτά από τους δημόσιους φορείς.Την παρούσα χρονική περίοδο, έχει συνταχθεί σχέδιο έκθεσης το οποίο αφορά την περιγραφή [...]

Περισσότερα »
4 Μαρτίου 2016, 10:005 Άρθρα9 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δημόσια Διαβούλευση "Σύσταση Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής"

«O Αναπληρωτής Υπουργός Χριστόφορος Βερναρδάκης, θέτει από σήμερα Τετάρτη 27/01/2016 σε  δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου «ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ»και καλεί τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου.Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Τετάρτη 10/2/2016 και ώρα 12:00.Σημειώνεται ότι το σχέδιο νόμου συνοδεύεται από αιτιολογική έκθεση προκειμένου να διευκολυνθεί περαιτέρω η διαδικασία της διαβούλευσης.Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής ΑνασυγκρότησηςΧριστόφορος Βερναρδάκης «Ο Αναπληρωτής Υπουργός Χριστόφορος Βερναρδάκης παρατείνει τη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση του σχεδίου νόμου «ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ»,  λόγω της σπουδαιότητας της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, έως την Τετάρτη 17/02/2016 και ώρα 12.00. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοίκησης ΑνασυγκρότησηςΧριστόφορος Βερναρδάκης»   [...]

Περισσότερα »
17 Φεβρουαρίου 2016, 12:0011 Άρθρα166 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Τροποποιήσεις του νόμου 3907/2011 του ν. 4251/2014 προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας
Τροποποιήσεις του νόμου 3907/2011 του ν. 4251/2014 προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας

O Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, θέτει από σήμερα Παρασκευή , 5 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα (18:00) σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Τροποποιήσεις του νόμου 3907/2011 (ΦΕΚ Α΄ 7), τροποποιήσεις του ν. 4251/2014 (ΦΕΚ Α΄80),προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013), και άλλες διατάξεις» και καλεί τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την (10/02/2016) και ώρα 14:00.Ο Αναπληρωτής Υπουργός Ιωάννης Μουζάλας παρατείνει τη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση του σχεδίου νόμου «Τροποποιήσεις του νόμου 3907/2011 (ΦΕΚ Α΄ 7), τροποποιήσεις του ν. 4251/2014 (ΦΕΚ Α΄80),προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» [...]

Περισσότερα »
12 Φεβρουαρίου 2016, 12:0018 Άρθρα83 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο νόμου "Διαφάνεια, Αξιοκρατία και Αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης"

«O Αναπληρωτής Υπουργός Χριστόφορος Βερναρδάκης,θέτει από σήμερα Τετάρτη 02/12/2015 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»και καλεί τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου.Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Πέμπτη 10/12/2015 και ώρα 12:00.Σημειώνεται ότι τις επόμενες ημέρες θα αναρτηθεί και η αιτιολογική έκθεση προκειμένου να διευκολυνθεί περαιτέρω η διαδικασία της διαβούλευσης.Από Δευτέρα 07/12/2015 αναρτάται και η αιτιολογική για την πληρότητα της διαδικασίας.Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής ΑνασυγκρότησηςΧριστόφορος Βερναρδάκης » [...]

Περισσότερα »
10 Δεκεμβρίου 2015, 12:0031 Άρθρα1196 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας
Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο προεδρικού διατάγματος «Διαδικασία υποβολής και εξέτασης αιτημάτων διεθνούς προστασίας, χορήγησης και ανάκλησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας – προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 ‘σχετικά με κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)’»

Το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης θέτει σε διαβούλευση σχέδιο προεδρικού διατάγματος με τίτλο «Διαδικασία υποβολής και εξέτασης αιτημάτων διεθνούς προστασίας, χορήγησης και ανάκλησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας – προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 ‘σχετικά με κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)’» για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών και συγκεκριμένα από 20 Νοεμβρίου 2015 μέχρι 4 Δεκεμβρίου 2015, προκειμένου πολίτες και αρμόδιοι φορείς να συμμετάσχουν στη δημόσια διαβούλευση με την κατάθεση ουσιαστικών απόψεων και προτάσεων, ούτως ώστε να συνεισφέρουν στην περαιτέρω βελτίωση των προτεινόμενων ρυθμίσεων.Με το προτεινόμενο σχέδιο προεδρικού διατάγματος ενσωματώνεται στην ελληνική έννομη τάξη η Οδηγία 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 «σχετικά με κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» και ρυθμίζονται οι διαδικασίες υποβολής και εξέτασης αιτημάτων διεθνούς προστασίας, καθώς και αναγ [...]

Περισσότερα »
4 Δεκεμβρίου 2015, 14:0034 Άρθρα26 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Ανάπτυξη ενός κοινού Ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου
Δημόσια διαβούλευση για το «Σχέδιο Πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων στο εθνικό πρόγραμμα του ταμείου ασύλου, μετανάστευσης και ένταξης και του ταμείου εσωτερικής ασφάλειας άξονα προτεραιότητας "Ανάπτυξη ενός κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου" του ταμείου ασύλου μεταναστευσης και ένταξης (Τ.Α.Μ.Ε)

Θέτουμε σε διαβούλευση το  «ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΚΟΙΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΥΛΟΥ»Του ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ (Τ.Α.Μ.Ε.)»Tο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης θέτει σε διαβούλευση το παρόν σχέδιο πρόσκλησης και καλεί τους άμεσα ενδιαφερόμενους φορείς να διατυπώσουν και να καταχωρήσουν τις απόψεις και προτάσεις τους αποκλειστικά στο μηχανισμό διαβούλευσης εντός της ταχθείσης ημερομηνίας. Η ευρύτατη συμμετοχή όλων θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, προκειμένου το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης να εξετάσει τις προτάσεις και, όπου κριθεί αναγκαίο, να προβεί στις απαραίτητες τροποποιήσεις του σχεδίου πρόσκλησης της υποβολής προτάσεων στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας πριν αυτό υπογραφτεί.Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2015.ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ [...]

Περισσότερα »
9 Νοεμβρίου 2015, 15:009 Άρθρα20 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Αξιολογηση Δημοσίων Υπαλλήλων
Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Αξιοκρατία, συμμετοχή και αποτελεσματικότητα στην διοίκηση»

Το παρόν σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, «Αξιοκρατία, συμμετοχή και αποτελεσματικότητα στην διοίκηση», το οποίο και τίθεται από σήμερα στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, αποτελείται από δύο μέρη: Το Μέρος Α΄ περιλαμβάνει την αξιολόγηση, τη στοχοθεσία, την κοινωνική λογοδοσία και τη συμμετοχή στον έλεγχο της  δημόσιας διοίκησης, κατά αυτόν τον τρόπο για πρώτη φορά αξιολόγηση, στοχοθεσία και επιλογή στελεχών ρυθμίζονται συστηματικά από τον ίδιο νόμο. Ειδικότερα, η  αξιολόγηση και η συμμετοχή των δημοσίων υπαλλήλων στην διαδικασία θέσης στόχων, όπως και γενικότερα στην λειτουργία της διοίκησης, αποσκοπούν στη βελτίωση της ατομικής απόδοσης κάθε υπαλλήλου και συνολικά στην βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και στην καλύτερη ανταπόκριση της στις ανάγκες της κοινωνίας. Συγχρόνως, εισάγονται για πρώτη φορά εγγυήσεις αντικειμενικότητας της αξιολόγησης μέσω θεσμών συμμετοχής, καθώς η αξιολόγηση συνδυάζεται με μορφές άμεσης δημοκρατίας και συμμετοχής, με την πρόβλεψη δύο νέων θεσμών, των Γενικών Συνελεύσεων Τμήματος και Διεύθυνσης, ως συμβουλευτικών οργάνων της διοίκησης και εξειδίκευσης της στοχοθεσίας. Το Μέρος Β΄ περιλαμβάνε [...]

Περισσότερα »
15 Ιουλίου 2015, 14:0014 Άρθρα478 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε