Ολοκλήρωση Δημοσίευσης Διαβούλευσης

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Κατρούγκαλος, ευχαριστεί όλους όσους συμμετείχαν στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου «Εκσυγχρονισμός της Εξωτερικής Πολιτικής: Οργανισμός Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού και άλλες διατάξεις».
Τα σχόλια και οι προτάσεις που υποβλήθηκαν θα ληφθούν υπ’ όψη κατά την τελική διαμόρφωση των διατάξεων του νομοσχεδίου.

Ο Υπουργός Εξωτερικών

Γιώργος Κατρούγκαλος

Εκσυγχρονισμός της Εξωτερικής Πολιτικής: Οργανισμός Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού και άλλες διατάξεις

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Κατρούγκαλος, θέτει από σήμερα και ώρα 14.00 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου, «Εκσυγχρονισμός της Εξωτερικής Πολιτικής: Οργανισμός Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού και άλλες διατάξεις» και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει καταθέτοντας τις προτάσεις του, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Τρίτη 07/05/2019 και ώρα 09:00.


Ο Υπουργός Εξωτερικών

Γιώργος Κατρούγκαλος