Ολοκλήρωση Δημοσίευσης Διαβούλευσης

Την Κυριακή, 10 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 14:00, ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση σχετικά με την επικείμενη νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Εξωτερικών, υπό τον τίτλο «Παροχή προνομίων και ασυλιών στις Αντιπροσωπείες της Διεθνούς Επιτροπής Ερυθρού Σταυρού και της Διεθνούς Ομοσπονδίας Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου στην Ελλάδα».
Ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Μάρκος Μπόλαρης ευχαριστεί όλους όσοι συμμετείχαν στη διαβούλευση λαμβάνοντας γνώση των διατάξεων του σχεδίου νόμου και δεσμεύεται ότι θα λάβει υπόψη όλες τις κατατεθειμένες προτάσεις.

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών

Μάρκος Μπόλαρης

Παροχή προνομίων και ασυλιών στις Αντιπροσωπείες της Διεθνούς Επιτροπής Ερυθρού Σταυρού και της Διεθνούς Ομοσπονδίας Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου στην Ελλάδα

Το Υπουργείο Εξωτερικών θέτει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου με τίτλο «Παροχή προνομίων και ασυλιών στις Αντιπροσωπείες της Διεθνούς Επιτροπής Ερυθρού Σταυρού και της Διεθνούς Ομοσπονδίας Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου στην Ελλάδα».
Ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Μάρκος Μπόλαρης καλεί όλους τους πολίτες και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχουν από σήμερα 01 Φεβρουαρίου και ώρα 16:30 και για δέκα (10) ημέρες, ήτοι έως και τις 10 Φεβρουαρίου και ώρα 14:00, στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, προκειμένου να καταθέσουν τις προτάσεις τους, ώστε να συμβάλουν στη βελτίωση των διατάξεων του σχεδίου νόμου.

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών

Μάρκος Μπόλαρης