Ολοκλήρωση Δημοσίευσης Διαβούλευσης

Ολοκλήρωση Δημοσίευσης Διαβούλευσης

Διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών»

Έναρξη Δημοσίευσης Διαβούλευσης

Θέτουμε από σήμερα 6 Αυγούστου 2020 και ώρα 23.00 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών» και καλείται κάθε ενδιαφερόμενος να συμμετάσχει καταθέτοντας τις προτάσεις του, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του σχεδίου. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την 31η Αυγούστου 2020 και ώρα 14.00

Αθήνα, 6 Αυγούστου 2020

Ο Υπουργός Εξωτερικών
Νικόλαος – Γεώργιος Δένδιας