• Σχόλιο του χρήστη 'Λογοθέτης Γλέζος' | 28 Μαΐου 2018, 14:50

    Όλες οι μετοχές έχουν την ίδια ονομαστική αξία και στρογγυλοποιούνται μέχρι και το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο