• Σχόλιο του χρήστη 'ΜΥΣΤΙΛΟΓΛΟΥ Αντώνιος' | 28 Μαΐου 2018, 23:43

    Η δυνατότητα απεριόριστης διάρκειας της εταιρείας θα πρέπει να επισημανθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες, αφού υποχρεώνουν τους μετόχους να την προσδιορίζουν καταστατικά σε έτη.