• Σχόλιο του χρήστη 'Βασιλική' | 29 Μαΐου 2018, 08:40

    Να γίνει σαφής διαχωρισμός μεταξύ α) διανομής προσωρινού μερίσματος και β) διανομής κερδών προηγούμενων χρήσεων ή αποθεματικών