• Σχόλιο του χρήστη 'ΛΙΤΣΑ' | 29 Μαΐου 2018, 09:38

    Άρθρο 4 Στην παρ. 2 θα πρέπει να αποσαφηνιστεί πλήρως, ότι η σύσταση Ανώνυμης εταιρείας με ιδιωτικό έγγραφο θα συμβεί, εάν και εφόσον το συμφωνητικό σύστασης περιέχει μόνο τα άρθρα του πρότυπου καταστατικού. Οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία αυτόματα θα οδηγεί την εταιρεία σε σύσταση με Συμβολαιογραφικό έγγραφο. Τέλος σαφώς η σύσταση με ιδιωτικό έγγραφο είναι θετική εξέλιξη στην σύσταση των εταιρειών και θα μειώσει τα διοικητικά βάρη. Στην παρ.4 Να οριοθετηθεί πότε θα γίνεται η προσαρμογή του καταστατικού, στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου (31/12) ή μετά από ένα εύλογο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία τέλεσης της προσαρμογής.