• Σχόλιο του χρήστη 'Γιάννης Αψούρης' | 29 Μαΐου 2018, 09:10

    παρ. 1: Τα ζητήματα του δικαίου της Α.Ε. είναι σοβαρά και φρονώ ότι πρέπει να υπάγονται σε πολυμελές δικαστήριο, εν προκειμένω το Πολυμελές Πρωτοδικείο.