• Σχόλιο του χρήστη 'Γιάννης Αψούρης' | 29 Μαΐου 2018, 10:37

    παρ. 5 : Η έγκριση από τους μετόχους που θίγονται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία θεωρώ ότι είναι υπερβολική και πιθανότατα θα αποτελέσει αντικίνητρο για την ύπαρξη περισσοτέρων της μίας κατηγοριών μετοχών. Η συναίνεση με απλή πλειοψηφία μάλλον αρκεί.