• Σχόλιο του χρήστη 'Γιάννης Αψούρης' | 29 Μαΐου 2018, 10:53

    παρ. 1 : Μάλλον αντί για «μέγιστη θητεία των μελών του Δ.Σ.» θα πρέπει να προβλεφθεί «μέγιστη θητεία του Δ.Σ.», αφού οι σύμβουλοι είναι (και πρέπει να είναι) επανεκλέξιμοι για περισσότερες της μίας θητείες.