• Σχόλιο του χρήστη 'Mac' | 29 Μαΐου 2018, 10:29

    Στην περίπτωση πολύ μικρών ή μικρών εταιρειών, μη εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά, που η πιστοποίηση μπορεί να γίνει από το ίδιο το διοικητικό συμβούλιο, ποιος θα διαπιστώσει τη ψευδή ή παραπλανητική δήλωση προς το κοινό; Το διοικητικό συμβούλιο δηλαδή θα καταγγείλει τον εαυτό του;