Άρθρο 176 – Ψευδείς ή παραπλανητικές δηλώσεις προς το κοινό

Τιμωρείται με φυλάκιση και με χρηματική ποινή από 10.000 μέχρι 100.000 ευρώ ο ιδρυτής, το μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή ο διευθυντής της εταιρείας, ο οποίος εν γνώσει του προβαίνει σε ψευδή ή παραπλανητική δήλωση προς το κοινό,
α) που αφορά την κάλυψη ή την καταβολή του κεφαλαίου, ή
β) με σκοπό την εγγραφή σε τίτλους που εκδίδει η εταιρεία και αφορά στοιχεία αυτής, τα οποία ασκούν ουσιώδη επιρροή επί των εταιρικών υποθέσεων.

 • 29 Μαΐου 2018, 10:29 | Mac

  Στην περίπτωση πολύ μικρών ή μικρών εταιρειών, μη εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά, που η πιστοποίηση μπορεί να γίνει από το ίδιο το διοικητικό συμβούλιο, ποιος θα διαπιστώσει τη ψευδή ή παραπλανητική δήλωση προς το κοινό; Το διοικητικό συμβούλιο δηλαδή θα καταγγείλει τον εαυτό του;

 • 29 Μαΐου 2018, 10:02 | Mac

  Στην περίπτωση πολύ μικρών ή μικρών εταιρειών, μη εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά, που η πιστοποίηση μπορεί να γίνει από το ίδιο το διοικητικό συμβούλιο, ποιος θα διαπιστώσει τη ψευδή ή παραπλανητική δήλωση προς το κοινό; Το διοικητικό συμβούλιο θα καταγγείλει τον εαυτό του;

 • 24 Μαΐου 2018, 13:29 | Βασιλική

  δεν θα πρέπει να τιμωρείται αντίστοιχα και ο ορκωτός ελεγκτής που θα συντάσει την έκθεση πιστοποίησης καταβολής κεφαλαίου?

 • 23 Μαΐου 2018, 08:46 | ΑΙΜ

  Ποιος θα διαπιστώνει τις ψευδείς/ παραπλανητικές δηλώσεις και αντίστοιχα ποιος θα επιβάλλει τα πρόστιμα?