• Σχόλιο του χρήστη 'ΛΙΤΣΑ' | 29 Μαΐου 2018, 11:22

    Ο διαδικτυακός τόπος καθώς και το e-mail της εταιρείας να αποτελούν στοιχεία προς καταχώριση στο ΓΕΜΗ, ώστε οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες (ΓΕΜΗ, Περιφέρεια, Τράπεζες, κ.α.), αλλά και τρίτοι (π.χ. πελάτες, προμηθευτές, συνεργάτες, κ.α.), να μπορούν να επικοινωνούν έγκυρα και έγκαιρα μαζί της, δηλ. κάτι ανάλογο με την προσωποποιημένη πληροφόρηση του TAXINET.