• Σχόλιο του χρήστη 'NKats' | 29 Μαΐου 2018, 13:15

    Παράγραφος 2 - Προτείνεται να επαναδιατυπωθεί "Οι διατάξεις του παρόντος τίτλου εφαρμόζονται και επί ομολογιακών δανείων που εκδίδονται από αλλοδαπούς εκδότες, ΕΦΟΣΟΝ ΕΧΕΙ ΕΠΙΛΕΓΕΙ Η ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 60 ΕΩΣ 74 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΥΤΟΥ."