• Σχόλιο του χρήστη 'Βασιλική' | 29 Μαΐου 2018, 14:15

    Κατά τη γνώμη μου ο παρών νόμος δεν έχει να επιδείξει ιδιαίτερες καινοτομίες πέραν της κατάργησης της κρατικής εποπτείας, η οποία παραδίδεται σε χέρια ιδιωτών. Πόσο αποτελεσματικά μπορεί να ασκήσει έλεγχο και εποπτεία η κατά τόπους Υπηρεσια Γ.Ε.ΜΗ. που λειτουργεί στα Εμπορικά, Βιομηχανικά, Βιοτεχνικά και Επαγγελματικά Επιμελητήρια? Τα Επιμελητήρια είναι επαγγελματικές ενώσεις εταιρειών & φυσικών προσώπων που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σε ορισμένη περιφέρεια, αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, γεννάται εύλογα το ερώτημα κατά πόσο αυτος ο έλεγχος και η εποτπεια που θα ασκούν θα είναι πλήρης και προς το δημόσιο συμφέρον ?? Επίσης γεννάται το ερώτημα οι Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις που ασκούν τώρα την εποτπεία δεν πρέπει να ενδυναμώνονται αντί να τους αφαιρούνται αρμοδιότητες??? Η εμπειρία που έχει το προσωπικό των Περιφερειών δεν πρέπει να αξιοποιείται? Νομίζω όλη η φιλοσοσφία του παρόντος νομοθετήματος έχει τεθεί σε λάθος βάση.