• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ' | 29 Μαΐου 2018, 20:51

    Άρθρο 77 – Γενικές διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο Στο σημείο 2 του άρθρου αυτού αναφέρεται ότι τα μέλη του ΔΣ εκλέγονται ή ορίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 78 έως 80. Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί. Στην περίπτωση της ΕΒΕΚ ΑΕ οι αρμόδιοι της Cardfactory AG, οι οποίοι την εκπροσωπούσαν στην Γενική Συνέλευση, αποφάσισαν την αυθαίρετη ανάκληση του γράφοντος ως μετόχου μειοψηφίας, χωρίς να εξηγήσουν τους λόγους για τους οποίους οδηγήθηκαν στην απόφαση αυτή. Οι λόγοι βεβαίως είναι γνωστοί, διότι δεν ήθελαν να μείνει ο μέτοχος μειοψηφίας μέλος του ΔΣ και να έχει άμεση πληροφόρηση της πορείας της εταιρίας. Θα πρέπει, λοιπόν, να προβλεφτεί όρος στο άρθρο αυτό, σύμφωνα με τον οποίο η ανάκληση μέλους του ΔΣ το οποίο είναι και μέτοχος πρέπει να γίνεται με θεμελιωμένη αιτιολόγηση και οι λόγοι να αναγράφονται στα πρακτικά.