• Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τις μικρές ΑΕ, όπου πλέον μπορούν να έχουν ένα μόνο διαχειριστή και δε χρειάζεται να έχουν τριμελές ΔΣ. Μια πρόταση η οποία θα μπορούσε να γίνει προκειμένου να μειωθεί το διοικητικό κόστος και η γραφειοκρατία είναι η εξής: Στις ανώνυμες εταιρίες, ανεξαρτήτους μεγέθους, οι οποίες έχουν ως βασικό μέτοχο ένα φυσικό πρόσωπο, με ποσοστό πάνω από 75%, να καταργηθεί η υποχρέωση ύπαρξης ΔΣ. Να μπορεί ο βασικός μέτοχος να είναι διαχειριστής της εταιρίας και να υπογράφει γι αυτή μόνιμα.