• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ' | 30 Μαΐου 2018, 13:25

    Στο Άρθρο 15: Εάν δεν υπάρχει σοβαρός λόγος τον οποίο δεν γνωρίζουμε προτείνουμε το ελάχιστο ύψος του αρχικού Μ.Κ. να παραμείνει στις 24.000 € ούτως ώστε να αποφευχθούν οι υποχρεωτικές-γραφειοκρατικές αυξήσεις Μ.Κ. κατά 1.000 € στις εταιρείες που τώρα έχουν το μέχρι σήμερα απαιτούμενο αρχικό Μ.Κ.