• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ' | 30 Μαΐου 2018, 13:26

    Στο Άρθρο 115: Ακόμη και στις μικρές και πολύ μικρές οντότητες οι οποίες σημειωτέον αποτελούν το 90% του συνολικού αριθμού των Α.Ε. (τουλάχιστον στην Περιφέρεια) δεν νοείται κατά τη γνώμη μας η έννοια, η ύπαρξη και η λειτουργία ενός μονομελούς Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο υποβαθμίζει το κύρος των Α.Ε. και δημιουργεί αμφιβολίες στην αξιοπιστία της λειτουργίας της κάθε Α.Ε.